NDS게시판

위 유(wii u) 한글 패치좀 보내줘...애들아...

민쇼크

2021-10-10 오후 9:33:38  Hit. 565

Lv.2 / 훈련병  .  민쇼크 (tigerkms3476)
( 9999 / 10001 )   100%


포   인   트 : -2 P
가   입   일 : 2020-08-20 오후 2:04:03
최종접속일 : 2021-10-10 오후 9:32:12


0 5

불량게시글신고

질문 구2DS 다운그레이드후 진행안됨
서디끗
2021.10.24 89
질문 스위치판 그란디아 실행불가 문의드려요
yuri2310
2021.10.24 102
질문 뉴다수 오버클럭 저장 못하나요
루카와
2021.10.20 255
요청 몬스터 헌터 4G 한국어판 이거 실행이 안 되네요. 한국어판 …
Aerial.
2021.10.18 298
질문 3ds 검은화면 오류
조백통
2021.10.15 318
질문 2ds 커피 이상한아이콘 삭제방법  4
브랜디쉬
2021.10.11 491
요청 위 유(wii u) 한글 패치좀 보내줘...애들아...
민쇼크
2021.10.10 566
질문 커펌 스위치 에디존 램치트 사용법
곰돌포
2021.10.10 573
질문 틴포일이 오늘자로 안되네요ㅜㅠ  2
킹박쿠
2021.10.08 632
질문 3ds twiLight++ nds 게임 치트메뉴(?) 들어가면 글자 깨지는…
한글자
2021.10.07 306
질문 에뮤낸드에선 원래 twilight menu++ 이 안되나요?  1
려요
2021.10.05 546
질문 에뮤낸드 재설치 질문입니다  1
일렉시드
2021.10.02 586
질문 스위치 틴리프 질문입니다  2
나미꼬
2021.09.26 889
질문 3DS 정발판을 원래대로 되돌리고 싶어요  5
농농농
2021.09.24 1021
질문 커펌 11.13인데 최신 업데이트 해도 될까요?  3
보라토리
2021.09.23 1302
질문 3ds에서 ds게임을 홈화면에서 구동시키는법은 없나요?
연두크림
2021.09.19 940
질문 3ds 커스텀 인스톨로 컴-3ds 설치하는데
연두크림
2021.09.17 1153
질문 커펌 2ds를 받게 됬는데 전에쓰던 sd카드 그대로 못쓰나요?  1
뽀로그바
2021.09.14 1268
질문 3ds 파이어 엠블렘 시리즈 DLC가 계속 인식이 안 되네요.  5
Aerial.
2021.09.13 1430
질문 3ds 게임 로고에서 무한로딩 질문드립니다
tym1hee
2021.09.12 1255
운영자
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

실시간 포인트 랭킹

 • 1
  Lv.45
  골룸포션
  107P
 • 2
  Lv.98
  고은사랑
  102P
 • 3
  Lv.23
  메이지
  26P
 • 4
  Lv.24
  LoveHappy7
  21P
 • 5
  Lv.15
  둘리삼촌
  18P
 • 6
  Lv.9
  ahxkf
  12P
 • 7
  Lv.14
  Aerial.
  12P
 • 8
  Lv.19
  빡빡
  12P
 • 9
  Lv.21
  레환사
  11P
 • 10
  Lv.9
  Honeylf
  11P
 • 11
  Lv.7
  대롱
  11P
 • 12
  Lv.16
  흐린하늘
  11P
 • 13
  Lv.11
  a1s2d3f4
  10P
 • 14
  Lv.10
  사방벽
  10P
 • 15
  Lv.15
  분석자
  10P
 • 16
  Lv.7
  쿠시
  10P
 • 17
  Lv.18
  쪽빛푸른
  10P
 • 18
  Lv.15
  ninekid
  10P
 • 19
  Lv.15
  앵엥앵엥
  10P
 • 20
  Lv.14
  카이저슬라른
  10P
 • 21
  Lv.19
  호시왕자
  10P
 • 22
  Lv.11
  mslee
  8P
 • 23
  Lv.4
  노래의모음
  8P
 • 24
  Lv.23
  Wayfarer
  8P
 • 25
  Lv.3
  건강남아
  8P
 • 26
  Lv.18
  미르다람쥐
  8P
 • 27
  Lv.4
  재학생
  8P
 • 28
  Lv.24
  느작호랑이
  8P
 • 29
  Lv.23
  -자드-
  8P
 • 30
  Lv.14
  바이오알파
  7P

어제 포인트 랭킹

 • 1
  Lv.45
  골룸포션
  105P
 • 2
  Lv.98
  고은사랑
  102P
 • 3
  Lv.15
  둘리삼촌
  18P
 • 4
  Lv.23
  메이지
  16P
 • 5
  Lv.7
  대롱
  15P
 • 6
  Lv.9
  Honeylf
  13P
 • 7
  Lv.14
  Aerial.
  13P
 • 8
  Lv.9
  ahxkf
  12P
 • 9
  Lv.19
  빡빡
  12P
 • 10
  Lv.20
  멀티짱
  11P
 • 11
  Lv.21
  레환사
  11P
 • 12
  Lv.17
  고로
  11P
 • 13
  Lv.16
  흐린하늘
  11P
 • 14
  Lv.11
  a1s2d3f4
  10P
 • 15
  Lv.15
  앵엥앵엥
  10P
 • 16
  Lv.7
  찐짜헌이
  10P
 • 17
  Lv.7
  rero
  8P
 • 18
  Lv.24
  LoveHappy7
  8P
 • 19
  Lv.23
  Wayfarer
  8P
 • 20
  Lv.3
  건강남아
  8P
 • 21
  Lv.18
  미르다람쥐
  8P
 • 22
  Lv.4
  재학생
  8P
 • 23
  Lv.24
  느작호랑이
  8P
 • 24
  Lv.23
  -자드-
  8P
 • 25
  Lv.14
  바이오알파
  7P
 • 26
  Lv.19
  아레스혼
  7P
 • 27
  Lv.14
  호호하하하하
  7P
 • 28
  Lv.2
  새로만듬
  7P
 • 29
  Lv.5
  화후어
  7P
 • 30
  Lv.19
  겐시로
  7P
 • 31
  Lv.26
  푸른마음
  7P
 • 32
  Lv.14
  갯바위
  7P
 • 33
  Lv.20
  82.7%
  7P
 • 34
  Lv.9
  CAVESTG
  6P
 • 35
  Lv.4
  노래의모음
  6P
 • 36
  Lv.20
  튤립
  6P
 • 37
  Lv.12
  태산아이
  6P
 • 38
  Lv.21
  마환
  6P
 • 39
  Lv.10
  레트로수집가
  6P
 • 40
  Lv.23
  욜로고
  6P
 • 41
  Lv.10
  텐트
  6P
 • 42
  Lv.17
  유니트가이버
  6P
 • 43
  Lv.44
  써니와조쉬
  6P
 • 44
  Lv.16
  mdr2012
  6P
 • 45
  Lv.11
  Todaystyle
  6P
 • 46
  Lv.5
  tomorrow
  6P
 • 47
  Lv.17
  셀린잉
  6P
 • 48
  Lv.10
  ting
  6P
 • 49
  Lv.9
  나가세
  6P
 • 50
  Lv.13
  아라레♥
  5P

최근글

최근댓글